Öppna meny

Studentkårens Styrelse

Styrelsen är ansvarig för att uppfylla målen satt av Årsmötet och lägga fram förslag på hur Studentkåren kan utvecklas i framtiden.

Studentkårens styrelse är det näst högst beslutande organ inom Studentkåren och väljs av årsmötet. Totalt består styrelsen av nio personer:

  • Ordförande
  • Vice Ordförande
  • 5 studenter
  • 1 JSU Alumni
  • 1 JU representant.

Styrelsemedlemmarna är med och fattar beslut som driver Studentkåren framåt och varje enskild medlem har möjlighet att förbättra allas studentliv från olika perspektiv och själv få värdefull erfarenhet på vägen. Styrelsen tar de strategiska besluten som är långsiktiga och delegerar arbetsuppgifter till arvoderade och anställda kring vad som ska utföras under året. Som styrelsemedlem ges du en unik insikt i hur man styr en organisation samt utvecklar den.

Som student kan du under året lägga fram förslag till styrelsen på något du tycker ska införas, tas bort, utvecklas eller på en fråga som kåren ska jobba med mot JU. Förslaget får inte strida mot stagar eller beslut fattade av årsmötet och det är upp till styrelsen om man godtar förslaget eller inte.

Som medlem har du rätt att delta på styrelsemötena och du kan även skicka in ett formellt förslag kallat motion. Anmälan för att delta fysiskt sker tre dagar innan mötet och en dag innan om du önskar delta digitalt (kamera behöver vara på). anmälan för att delta digitalt en dag innan. Deadline för motion är en vecka innan mötet.

Förslag och frågor lämnas till styrelsens ordförande president@js.ju.se alternativt direkt till styrelsen board@js.ju.se

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision