Öppna meny

Studentkårens styrelsemöte, för december månad

Tisdagen den 10 december höll JSU:s styrelse sitt styrelsemöte för december månad. Styrelsen sammanträder drygt en gång i månaden för att besluta om aktuella frågor. På mötet lyftes de anställdas halvårsrapporter samt JSU-NAC fick ett nytt "Mission statement". Läs mer om vad styrelsemedlemmen Eric har att berätta om mötet.

Inkommande rapporter

De anställda och arvoderade lämnar med jämna mellanrum in rapporter om deras jobb på kåren. Detta så att styrelsen kan lösa problem som uppstått och förbättra arbetet vid kåren.

Styrelsen gick igenom drygt tio olika rapporter och diskuterade lite kring vårens utvecklingsarbete.

JSU-NAC Mission statement

JSU National Advocacy Committee (tidigare SFS-kommittén) är en styrelsekommittee som hjälper styrelsen förbereda studentpolitiska dokument och agerar delegation för JSU mot andra Studentkårer och Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Styrelsekommittén har utvecklats mycket under de senaste åren och fått ytterligare uppgifter av styrelsen, så det var dags att uppdatera deras "Mission statment".

Mer om JSU-NAC kan ni finna här.

//Eric Gustafsson

JSU Board Member – Sekreterare

Ordbok:

  • JSU – Jönköping Student Union
  • Styrelsemöte– Studentkårens högst beslutande organ
  • Mission statement – Ett (policy) dokument som reglerar styrelsens uppdrag och rättigheter. Beslutas av JSU:s styrelse.
  • Styrelsekommitté – En kommitté som jobbar som styrelsens ”högra hand” och hjälper dem genomföra en arbetsuppgift med högre kvalitet än en enskild styrelseledamot kan förväntas göra själv.
  • JSU-NAC – JSU National Advocacy Committee
  • SFS – Sveriges förenade studentkårer / The National Students Union of Sweden
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Sophia Fröberg Liljenberg,
President

036 10 11 51
0707 66 62 41
ordf@js.ju.se

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision