Öppna meny

Frågor och svar

Nedan hittar du vanliga frågor och svar som kan vara bra att känna till när du letar efter bostad och innan du skriver kontrakt på din nya lägenhet.

Är det svårt att få tag i lägenhet i Jönköping?

Det varierar tyvärr kraftigt hur lätt eller svårt det är att få tag på ett eget boende. Inför terminsstart är det alltid högt tryck, framförallt inför höstterminen. Boendesituationen har påverkats kraftigt av corona då färre internationella studenter har kunnat börja studera i Jönköping vilket har gjort att nationella studenter har kunnat hyra de lägenheter som annars hade omfattats av bostadsgarantin för internationella studenter. Vi förväntar oss att situationen kommer återgå till ett mer normalläge hösten 2022, men det är fortfarande svårt att förutsäga.

Det är inte självklart att alla hittar en bostad de kommer vara nöjda med och bo i under hela sin studietid direkt när de börjar studera. Ha i åtanke att det kan ta tid att hitta en lämplig bostad.

Oftast löser det sig med boendesituationen efter ett tag. Nyckeln är att vara aktiv i sitt letande!

Hur många poäng krävs för att få en bostad via studbo.se?

Det finns ingen specifik poäng och det varierar beroende på bostad. Det är definitivt möjligt att få tag på en bostad via studbo precis när du är nyregistrerad och alltså knappt har några poäng. Så anmäl intresse på det du kan.

Som ny student kommer det vara svårare att få en helt egen lägenhet på 30kvm 5 minuter ifrån högskolan. De lägenheterna kräver normalt sätt något mer poäng, ca 6 månader och uppåt.

För de bostäder som hyrs ut av privata hyresvärdar via studbo.se krävs inga poäng utan du skriver direkt till hyresvärden och de tar den person som passar bäst.

Är det svårare att få bostad på hösten än på våren?

Det är helt klart en större efterfrågan på bostäder på hösten än våren men det beror lite på vilken typ av bostad du är ute efter. Men generellt sätt är det lättare på våren än hösten.


Hur ser de kollektiva möjligheterna ut runt om i Jönköping?

Alla områden i Jönköping har goda kollektiva möjligheter och från majoriteten av dessa finns cykelvägar in till campus. Dock är kollektivtrafiken begränsad till vissa områden nattetid.

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis