Öppna meny

Studentkårens Valberedning

Valberedningen är nyckeln till att hitta nästa generation som tar studentlivet framåt.

Valberedningens främsta arbetsuppgifterna är att genomföra intervjuer med sökande till olika poster inom Studentkåren. De behöver ha god kunskap om positionerna och om organisationens nuvarande läge för att kunna avgöra vem som är bäst lämpad för positionen. Utöver det är de ansvariga för att leta efter lämpliga kandidater. Med andra ord är de involverad i hela rekryteringsprocessen. Det är därtill valberedningen som lägger fram en rekommendation på vem som bör bli vald till styrelsen eller årsmötet och har därmed stor påverkan på vem som blir vald.

Valberedningen består av fem studenter invalda under årsmötet och varje fackhögskola har sin representant i valberedningen. För att undvika ett jämt antal finns det en femte medlem som väljs in som JSU representant och kan vara från vilken fackhögskola som helst.

Vilka val är valberedningen involverad in?

  • Projektledare (väljs i november varje år)
  • Styrelsen (väljs i april eller maj varje år)
  • Presidiet (väljs i april eller maj varje år)
  • Valberedningen (väljs i april eller maj varje år)
  • Operations Controller (väljs i april eller maj varje år)
  • Fyllnadsval till ovanstående positioner

Har du några frågor till valberedningen kan du kontakta de via mail nominationcommittee@js.ju.se

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis