Öppna meny

Information från styrelsen, januari

Nedan följer information från Studentkårens styrelsemöten den 12, 18 samt 28e januari.

Välkomna tillbaka till campus, alla nya såväl som gamla studenter.

Studentkårens näst högsta beslutande organ, styrelsen, inledde vårterminen med tre möten under januari. Under första mötet gick styrelsen igenom halvårsrapporter från Studentkårens anställda och förtroendevalda. Med start detta året kommer fortsättningsvis kvartalsrapporter med annat upplägg att efterfrågas från de som arbetar på Studetkåren. Styrelsen efterfrågar kvartalsrapporter för att säkerställa att verksamheten följer verksamhetsplanen som varje år beslutas av alla studenter på JU under Årsmötet.

Under mötet diskuterades även det ekonomiska läget för verksamhetsåret 2019/ 2020. Dock är siffrorna från detta år inte helt fastställda ännu då eventuella ersättningar från staten kan beviljas till följd av covid-19. Planen för kommande termin är att ta fram en struktur för budgeten som är lättare för studenterna att få en inblick i. Detta är en del som studeter sedan tidigare har efterfrågat i verksamhetsplanen.

Sluligen har en action plan för Årsmötet tagits fram och godkännts såväl som uppdateringar i "Organisational rules", "Rules and Procedures of the Board" och "Grant policy". Detta är styrdokument som är avgörande för hur verksamheten bedrivs.

Vi ser fram emot en härlig termin tillsammans och vi vill påminna om att vi är tillgängliga på telefon, mail och i alla våra digitala plattformar. Våra kontor hittar ni på översta plan i Studenternas Hus.

Väl mött,

Jenný Jensdóttir

Vice ordförande, Studentkåren

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarVision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision