Öppna meny

Utbildning

Känner du att utbildningen inte håller måttet eller har du bara frågor och funderingar? På den här sidan hjälper vi dig att skingra eventuella orosmoln.  

Studentkårens huvudsyfte är att se till att din utbildning håller hög standard. Det är grundläggande att du har tillgång till dina rättigheter, skyldigheter och vilka regler som gäller vid högskolan.

Studentkårens utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning handlar om att se till att utbildningskvalitén är hög och att den i slutändan leder till ditt drömjobb. Nivåerna för utbildningsbevakning ser ut som följer:

  • Kursutvärdering - Grunden för utbildningsbevakningen är DU. Genom att fylla i kursutvärderingen efter varje avslutad kurs ger du Studentkåren och högskolan underlag för förbättringsarbete.
  • Kursutvecklare - I varje kurs utses studenter till kursutvecklare. Deras uppdrag är att samla in åsikter om respektive kurs för att sedan gå igenom förbättringsförslag med kursansvarig. Om du vill du bli kursutvecklare eller har frågor kring vem som är ansvarig i din kurs är det bara att kontakta utbildningsutskottet på din skola
  • Utbildningsutskott - På respektive fackhögskola under varje studerandeförening finns ett utbildningsutskott. Det är till utbildningsutskottet på din skola du ska vända dig till i första hand när du har problem eller frågor om din utbildning. Kontaktformulär till utbildningsutskotten.
  • SUK - I Studentkårens utbildningskommitté träffas utbildningsutskotten och arbetar med strategiska utbildningsfrågor, hjälper varandra samt behandlar utbildningsfrågor som berör alla.
  • Studentkårens utbildningsansvarige - är studenternas högsta studentrepresentant och medverkar i JUs strategiska råd för utbildning, är ordförande för SUK samt arbetar strategiskt med utbildningsfrågor. Du är alltid välkommen att vända dig hit med dina frågor via mailen.

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision