Öppna meny

Medlemskap

Det är obligatoriskt för alla studenter på JU att vara medlem i Jönköpings Studentkår.

By students - for students

MÅSTE JAG BLI MEDLEM?

Ja! Alla studenter som är registrerade på en kurs eller ett program vid Jönköping University måste vara medlemmar i Studentkåren. Detta för att garantera ditt inflytande över din studietid.

Du ingen rätt att bedriva studier på JU om du inte betalar din medlemsavgift. Det finns dock undantag till kårobligatoriet, läs mer här.

Visste du att...

... när du betalat din medlemsavgift får du stödet av 9000 andra studenter i ryggen?

VAD FÅR JAG UT SOM MEDLEM?

När du betalar den obligatoriska kåravgiften säkerställer du att:

 • Studentkåren kan arbeta med frågor gällande kvaliteten på utbildning, arbetsmiljö och studentlivet i Jönköping.
 • Du får någon om kan representera dig vid studierelaterade problem under studietiden, exempelvis om du hamnar i konflikter med lärare eller får problem med tentor.
 • Det finns studentrepresentanter som för fram din talan i alla skolans beslutande insatser.
 • Det finns någon som bevakar att din hälsa tas hänsyn till.
 • Vi kan verka aktivt för att interagera internationella och nationella studenter.
 • Vi kan bevaka internationaliseringsfrågorna.
 • Vi kan bevaka bostadsfrågan i Jönköping.
 • Vi kan ta upp alla ovanstående punkter på en nationell nivå i direktkontakt med Sveriges regering och politiker genom Jönköpings Studentkårs medlemskap Sveriges Förenade Studentkårer. Länk till annan webbplats.

Du bidrar dessutom till att:

 • Det finns intresseföreningar på skolan där du kan få utöva din hobby, eller lära känna nya människor.
 • Det finns studiesociala grupper där studenter kan engagera sig.
 • Det genomförs resor, planerade av Studentkåren.
 • Akademien hålls öppen både som nattklubb och för event som exempelvis sittningar.
 • Vi kan hålla Rio öppet, som cafe och som eventplats för skolans olika föreningar.
 • Studentkåren kan genomföra event så som Kick Off, Kick Off Festival, Valborg, Festive Friday och mycket mer.
 • Du får tillgång till studentrabatter genom Mecenatkortet.
 • … och mycket, mycket mer

Vill du lära dig mer om Jönköpings Studentkårs arbetsområden? Läs mer under flikarna för de ämnesområdena som intresserar dig. Om du har några frågor, feedback eller åsikter rörande Studentkårens verksamhet kan du alltid maila president@js.ju.se, eller komma upp till vårt kontor på våning 2 i Studenternas Hus.

Visste du att...

... 10% av din medlemsavgift går till Studerandeföreningen på din fackhögskola, alltså LOK, HI-TECH, JSA eller Hälsosektion? Detta gör att du på din fackhögskola har utskott som bevakar utbildningen hos er och att ni kan ha kursutvecklare. Dessutom möjliggör det att det finns utskott och event på din skola.

... du kan vara med och direkt påverka Studentkårens arbete under exempelvis Årsmötet, som äger rum varje vår. Vill du engagera dig mer under studietiden så kan du påverka genom att vara med i olika utskott, eller genom att sitta i Studentkårens styrelse.

Bakgrund

Varför har Jönköping University kårobligatorium? Det var kårobligatorium på alla universitet och högskolor i Sverige fram tills 2010, då staten beslutade att ta bort kårobligatoriet från alla statliga högskolor och universitet. Eftersom JU är en privatägd högskola så berördes inte vi av detta beslut, och 2011 beslutade Stiftelsestyrelsen på JU att medlemskap i Studentkåren ska vara obligatoriskt. Detta på grund av att kunna säkerställa att utbildningen, studentlivet och arbetsmiljön ska hålla en så hög standard som möjligt. Kårobligatoriet gör att vi på Studentkåren kan ha fem anställda och sju arvoderade på plats som dagligen jobbar för att din studietid ska vara så bra som möjligt.

Texten granskad / uppdaterad

Snabb fakta:

Bildades: 1947

Medlemmar: <9000

Studerandeföreningar: 4

Intresseföreningar: 21


Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis