Öppna meny

Studentkårens Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna, eller Operations Controllers, utgör en av de viktigaste, demokratiska funktionerna inom Studentkåren. De ser till att både styrelsens och studentkårens arbete genomförs på rätt sätt och enligt gällande riktlinjer.

Det finns två operations controllers så att risken för jäv i denna funktion blir mindre.

Operations Controller har under sitt ettåriga mandat i uppgift att utvärdera och övervaka så att styrelsen och studentkåren utför sina uppdrag och detta enligt styrdokumenten.

De deltar på alla styrelsemöten och är framför allt en reaktiv funktion som ska agera när något inte går rätt till.

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision