Öppna meny

Studentkårens Presidium

Presidiet är tillsammans ansvariga för den dagliga verksamheten och att styrelsens beslut uppfylls.

Presidiet utgörs av Ordförande och Vice Ordförande. Detta är två studenter på JU som har tagit studieuppehåll under ett år för att arbeta på Studentkåren. Båda har sina enskilda arbetsuppgifter där Ordförande är huvudansvarig för styrelsen och organisatoriska frågor och Vice Ordförande är huvudansvarig för utbildningskvalitén.

Det är framför allt tillsammans de har beslutsrätt. De är ansvariga för att följa upp styrelsebeslut samt ta de besluts som behövs för att upprätthålla den dagliga verksamheten. Det är styrelsen som tar alla utvecklingsbeslut men presidiet lägger fram förslag på hur verksamheten kan utvecklas eftersom de jobbar tätare med den.

Har du tankar eller idéer kring studentlivet eller Studentkåren som organisation är du varmt välkommen att kontakta Presidiet. Inga ämnen är för små eller för stora för Presidiet att ta sig an.

Du kan mejla president@js.ju.se eller vicepresident@js.ju.se alternativt besöka dem på deras kontor på plan 2 i Studenternas Hus.

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision