Öppna meny

Studentkårens Årsmöte

Årsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ och inträffar en gång per år. Det är här du som medlem har chansen att påverka vad Studentkåren ska arbeta med samt utse nya studenter som ska leda verksamheten.

Studentkårens årsmöte kan jämföras med riksdagen. En gång per år i april-maj samlas studenter (delegater) från alla fackhögskolor för att besluta om budget, mål och visioner för verksamheten. Ska Studentkåren satsa mer på att integrera internationella studenter eller ska fokus ligga vid fler studentbostäder? Det är du som bestämmer!

När årsmötet närmar sig till våren kan du ansöka om att bli delegat för din Studerandeförening och få rösträtt under årsmötet. Självklart har alla studenter chansen att lägga förslag till årsmötet, men det är delegaterna som har uppdraget att representera respektive Studerandeförenings åsikter genom att rösta i det som diskuteras.

Vad bestäms under årsmötet?

Likt ovan handlar årsmötet i stora drag om att fastställa budget, mål, visioner och strategier utifrån dina önskemål som student. Det som bestäms under årsmötet blir lag och tillsammans strävar vi mot att alla önskemål ska bli verklighet under det kommande året.

Därutöver är det ytterligare några spännande saker som händer under årsmötet:

  • Val av Styrelse - Om årsmötet är Studentkårens riksdag är styrelsen regeringen. Styrelsen består av cirka 11 representanter som har till uppgift att verkställa det årsmötet beslutat samt löpande fatta beslut för att nå målen.
  • Val av Presidium - Presidiet består av Studentkårens Ordförande och Vice Ordförande. Dessa byts ut varje år och om du är sugen på att söka till en av posterna kom ihåg följande: som Ordförande eller Vice Ordförande måste du ta studieuppehåll ett år och arbeta 100 % för Studentkåren mot ekonomisk ersättning.
  • Val av Verksamhetsrevisorer - Under årsmötet väljs Verksamhetsrevisorer som har till uppgift att granska Studentkårens verksamhet och se till att besluten under årsmötet uppfylls.
  • Val av Valberedningen - Valberedningens främsta arbetsuppgifter är att genomföra intervjuer med sökande till olika poster inom Studentkåren. De är även ansvariga för att leta efter lämpliga kandidater. 

Hur kan du påverka årsmötet?

Det finns fyra vägar för att påverka årsmötet. Dessa är följande:

Bli delegat: Inför varje årsmöte i april-maj väljer din Studerandeförening delegater som får rösträtt under årsmötet. Valen sker under vårstämmorna.

Skicka in motioner: En motion är helt enkelt ett förslag där du lägger fram förändringar eller önskemål. Motioner skickas till Studentkåren tre veckor innan årsmötet äger rum.

Skicka in interpellationer: En interpellation är en fråga som du vill ställa till Studentkåren som rör verksamheten. Interpellationer skickas, precis som motioner, in tre veckor innan årsmötet.

Yttrande under årsmötet: Under själva årsmötet kan alla studenter delta och yttra sig. Det är bara att komma och göra din åsikt hörd.

PS. Ta en titt i högerspalten. Där hittar du en handbok till Årsmötet.

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision