Öppna meny

Coronaanpassad Kick Off 2021

När: Från 23 augusti till 2 september

Var: Utomhus i olika parker och både utomhus och inomhus på Akademien, Studentkårens nattklubb

Varför arrangerar Studentkåren en Kick Off?

Studenternas sociala sammanhang är avgörande för deras mentala hälsa vilket i sin tur är avgörande för att de ska lyckas väl i sina studier och må bra som människor. Därför arrangerar vi corona anpassade sociala aktiviteter där nya studenter kan träffa varandra och få stöd från andra studenter i form av faddrar.

Vi erbjuder en kontrollerad form av umgänge, där studenter kan lära känna varandra, evenemangen som arrangeras följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill genom detta också minska risken för privata fester eller samlingar där studenter samlas och möjligheten att hålla avstånd och hygien försämras.

Hur säkerställer Jönköpings Studentkår att aktiviteter utförs på ett säkert sätt?

Studentkåren har kontakt med relevanta myndigheter och andra instanser så som Polismyndigheten, Jönköpings kommun och smittskyddsenheten i Jönköping för att säkerhetsställa att insparken som arrangemang följer gällande lagar, rekommendationer och restriktioner.

Denna kontakt ingår i den koordinerande funktion som Studentkåren står för gällande logistiken. Utöver detta ser Studentkåren tillsammans med de studiesociala utskotten över varje enskild aktivitet för att minska riskerna för smittspridning mellan deltagarna. För aktiviteter på Akademien gäller att enbart faddrar och förstaårselever har tillträde dit.

Studentkåren och utskotten tittar på faktorer som:

  • Hur vi säkrar avstånd mellan individer
  • Hur vi säkrar avstånd mellan olika faddergrupper
  • Hur storleken på faddergrupperna bestäms
  • Minska antal aktivitetersom innebär kroppskontakt
  • Hygienrutiner
  • Hur tillgången till handsprit och/eller tvål och vatten ska säkras
  • Skapar rutiner för volontärer och arrangörer (personal)
  • Att alla lära-känna aktiviteter utförs utomhus
  • Hur förflyttning till och från aktiviteterna fungerar

Hur kommer avstånd att kunna hållas under aktiviteterna?

Under Kick Offen kommer studenterna att vara indelade i faddergrupper och dessa kommer att variera i storlek efter vad som vi bedömt är säkert för att vi ska klara av logistiken ur ett smittskyddsperspektiv. Flera faddergrupper kommer att befinna sig i samma park och vårt fokus och faddrarnas ansvar kommer att vara att se till att avstånd hålls mellan grupperna, för att se till att ingen direkt kontakt mellan grupperna uppstår under aktiviteterna.

Det individuella avståndet inom faddergrupperna är viktigt och utgår från personligt ansvar. Deltagande i samtliga av Studentkårens aktiviteter är frivilligt. Utomhus har alla studenter stor yta att disponera, vilket kommer att nyttjas under alla aktiviteter.

Hur blir det med de studenter som inte känner sig bekväma med att delta eller som ingår i en riskgrupp?

Det är helt frivilligt att delta. Studentkåren har noggrant planerat insparken utifrån ett smittskyddsperspektiv och anpassat aktiviteter och schema utefter detta. Studentkåren har tyvärr inte haft resurser att planera några digitala alternativ. Om det är så att man inte vill delta under dessa veckor hoppas vi att man vill engagera sig och delta i studentaktiviteter anordnade av Studentkåren vid ett senare tillfälle.

Var finns schemat tillgängligt?

Schema kommer att släppas måndagen 23 augusti i Studentkårens app. Det kan komma att ändras så vi ber alla studenter att ladda ner appen och hålla sig uppdaterade löpande gällande schemat och övrig information från Studentkåren gällande insparken.

Hur gör andra kårer och universitet?

Det är stor variation mellan kårer, men majoriteten kommer att genomföra aktiviteter just nu. Vilka aktiviteter det rör sig om beror på de unika förutsättningarna i varje stad och för varje studentkår.

Vad gör Studentkåren åt privat festande?

Studentkåren har ingen möjlighet att kontroll individuella studenter men vi ser det som vårt ansvar att tydligt utrycka vår åsikt och gå ut med tydlig information. Vi rekommenderar att man som student inte arrangerar egna fester eller deltar på privata fester. Deltagandet i privata fester kan medföra risk för ökad smittspridning. Skulle smittspridningen öka finns en överhängande risk för att insparken ställs in. Vi kommer löpande påminna studenterna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att ta sitt personliga ansvar under våra aktiviteter såväl som utanför våra aktiviteter.

Finns det risk för att insparken ställs in?

Ja, det finns risk för att insparken som helhet eller delar av den kan komma att ställas in. Det finns en viss smitta i samhället, vilket innebär att det finns risk för att studenter blir smittade. Om smittspridning uppstår kommer Studentkåren att genomföra olika åtgärder. Åtgärderna bedöms utifrån varje unik situation. Övergripande handlar det först och främst om att smittade eller personer som uppvisar symtom inte får delta och att begränsa risken för vidare spridning.

Jag har inte en faddergrupp, hur gör jag för att delta i aktiviteterna?

Som student kommer du bli tilldelad en faddergrupp under uppropet, din första dag på campus. Nedan finner du kontaktuppgifter till respektive socialt utskott, utifall du har övriga frågor.

Studerar du på…

JTH (alla program, tekniskt basår ingår ej i Kick Offen) är din sociala kommitté HI LIFE: Philip Djup, Djph1807@student.ju.se
070-7902815

HLK (IA, MKV, HR) är din social kommitté Blue Crew: Nathalie Larsson Kinnström, Nathalie.lk@hotmail.com, 073-6217668

HLK (lärarprogrammen eller annan pedagogisk utbildning) är din sociala kommitté Pedsex Park: Andrea Delgado, Roma18fv@student.ju.se, 073-6871306

HHJ (alla program) är din sociala kommitté Cellskapet: Elin Risti, Riel20dl@student.ju.se, 070-5878238

JIBS (alla program) är din social kommittee Sexkreation: Filippa Lagerkvist, filippalagerkvist@gmail.com, 072-3994218

Informationen på denna sida kommer uppdateras löpande i takt med att vi tar beslut om olika aktiviteter och åtgärder.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarHar du som student frågor kontakta:

Elmer Lopez Lidström, Projektledare

projectleader@js.ju.se eller 0707 66 62 44

Har du som media, personal på JU eller allmänheten frågor kontakta:

Sophia Fröberg Liljenberg, Ordförande

president@js.ju.se eller 0707 66 62 41

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision