Öppna meny

Update från Årsmötet

Vi är glada att meddela att årsmötesprotokollet från Årsmötet 2021 nu är signerat och du hittar därmed alla dokument från mötet i anslutning till denna artikel.

Sara Hooton- Vice ordförande och Sophia Fröberg Liljenberg- Ordförande

De största förändringarna från detta Årsmöte är att sammansättningen av styrelsen har ändrats från 11 medlemmar till nu 9 st samt att ersättningsnivån för förtroendevalda förändrades. Årsmötet valde även ett nytt Presidium, nuvarande ordförande blev omvald och JSAs ordförande blev vald till Vice ordförande på Studentkåren. Därtill valdes en styrelsemedlem om och ytterligare en student blev vald till styrelsen. Detta innebär att en medlem saknas i styrelsen. Val till denna position kommer öppna i augusti.

Mötet kunde därtill enbart välja en kandidat till valberedningen. Därför öppnade ansökan till valberedningen upp på nytt denna termin. Styrelsen hoppas därmed kunna fylla positioner innan semestern startar.

Dessvärre sökte ingen till positionen som verksamhetsrevisor. Detta innebär att fyllnadsval för denna position kommer, likt den för styrelsen, öppna i augusti.

För nästa verksamhetsår, vilket startar den 1 juli för Studentkåren, hoppas vi få se att alla studenter är tillbaka på campus samt fortsätta vårt arbete med att säkerställa att JUs studenter får det bästa studiesocial livet. Därtill kommer mycket tid att läggas på att skala upp och utveckla delar av verksamheten som varit delvis vilande till följd av covid-19, såsom evenemang och serviceverksamheten.

Frågor om Årsmötet hänvisas till ordförande, president@js.ju.se

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision