Öppna meny

Hjälp oss att skapa ett tryggare studentliv!

En nationell studie har genomförts där studenters och personals upplevelser gällande diskriminering, mobbing och olika typer av trakasserier har kartlagts. Kartläggningen har utgått ifrån studie- och arbetsmiljön vid högskolorna och universiteten i Sverige.

Studentkåren har tillsammans med JU gått igenom JU:s resultat från studien där totalt 957 studenter och personal har svarat på cirka 45 frågor. Varje lärosäte har fått ta del av sina individuella resultat och det nationella resultatet publiceras den 20 Maj.

Resultaten visar tyvärr att många studenter och personal har upplevt sig diskriminerade, mobbade eller på annat sätt trakasserade i sin studie-och arbetsmiljö (läs mer här för de exakta resultaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Frågorna som vi ställer till följd av detta är:

1) Hur kommer det sig att vi inte vetat om att det var så pass många?

Varken Studentkåren, studerandeföreningarna eller JU har innan denna studie varit medvetna om hur många det är som upplevt detta. Det är en tydlig och allvarlig brist att vi inte har kunnat upptäcka detta på egen hand. Det kan finnas flera anledningar till varför vi inte vet; så som att personer är rädda för repressalier om de anmäler, de vet inte vart de kan anmäla incidenter, de känner eller vet att andra känner att de inte blivit tagna på allvar när de väl anmält.

När det kommer till studenter tror vi på Studentkåren och inom studerandeföreningarna att det framför allt är ett informationsproblem. Studenter vet inte vem man kan vända sig till för att anmäla en händelse. Utöver detta ser vi brister i själva systemen som studenter är tänkta att använda för att rapportera händelser och det i sig kan också hindra studenter från att anmäla.

2) Vad kan vi göra för att förbättra situationen?

För det första tror vi på Studentkåren och även studerandeföreningarna att det måste finnas tydlig information om vart man som student vänder sig om man har utsatts för diskriminering, mobbing eller någon form av trakasserier.

För det andra så anser vi att själva systemet som man som student just nu ska använda för att rapportera incidenter måste förbättras omgående så att det är någon poäng med att ens anmäla.

För det tredje så ser vi att vi behöver mer information om VART studenterna utsätts för dessa saker. Vi tror att studenter till stor del identifierar sig som studenter under hela sin studieperiod, vilket inkluderar hela deras sociala liv och inte enbart när de är på campus för föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Beroende på vart dessa situationer uppstår så finns det olika åtgärder Studentkåren och studerandeföreningarna kan göra:

 • Är det i utbildningssammanhang som dessa händelser sker så kan vi föra fram detta till JU samt respektive fackhögskola och driva frågan för att se en förändring.
 • Är det i det sociala livet som dessa händelser sker så kan vi mer på ett direkt sätt ändra på saker då Studentkåren tillsammans med studerandeföreningarna och alla undergrupper skapar stora delar av studenternas sociala liv

Vi behöver därför er hjälp med att kartlägga om och VART ni upplever diskriminering, mobbing och olika typer av trakasserier! Svara på vår korta enkät och hjälp oss att jobba för ett inkluderande studentliv där alla kan känna sig trygga!

Undertecknat

Sophia Fröberg Liljenberg, Ordförande Jönköpings Studentkår
Erika Falk, Ordförande HI TECH
Victoria Balika, Ordförande LOK
Henriette Tang, Ordförande Hälsosektion
Isaias Morales, Ordförande JSA

Kommentarer
 1. Sulo Kirppu
  SUCK! Redan för et stort antal år sedan ville jag göra en motsvarande enkät skickad till 2000 studenter inom Högskolan här i Jönköping! Det visade sig att som enskild student fick jag EJ göra en enkät om problemet med grupp-problematik! Det visade sig också att Helpdesk ICKE hade möjlighet att hjälpa till med att kunna kon struera en enkät via WEBB! SUCK! Allt stoppades upp! SUCK! Det blev ingen magisteruppsats i pedagogik och ej heller ngn enkät som kunde distribueras via nätet/datorerna! SUCK!! SUCK!!
  lördag, 14 maj kl. 01:13
 2. Sulo Kirppu
  Redan för mååånga år sedan ville jag som magisteruppsats i pedagogik skicka ut en enkät tiull 2000 studenter inom vår högskola. Det visade sig ett "helpdesk" DÅ inte hade något att tillföra i form av en enkät via nätet/webb. Således blev det inget av med denna magisteruppsats i pedagogik inom vår högskola! Dock kan en idag en student få göra en dylik enkät, men varken student eller studentkår har rätt att göra detta i anledning av "regelsystem!" Hallelulja!!!
  lördag, 14 maj kl. 01:19
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarVision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision