Öppna meny

Takeover med fokus på utbildning

Det är den andra dagen av Takeovers och eftersom vi är två som arbetar med utbildning kommer detta både att vara från mig, Jenný som du träffar på Instagram idag tisdag, och Erika som du träffar imorgon.

Utbildning är det enda området där Studentkåren har två personer som arbetar med flera olika frågor. Detta är av en väldigt enkel anledning: Din utbildningskvalitet är av högsta prioritet för oss som Studentkår.

Vi arbetar med din utbildning på flera olika sätt. Du är representerad genom oss i flera beslutsfattande råd och styrelser på JU där vi lägger fram förslag till förändringar och alltid påminner JU om det viktiga studentperspektivet i alla frågor. Exempelvis lägger vi fram förslag på förbättringar av skolans högsta och viktigaste styrdokument BRJU och övervakar processen så att de förändringar JU gör inte resulterar i en försämring av studenternas rättigheter eller kvaliteten på din utbildning.

Vi ser också till att studentperspektivet ingår i den otroligt viktiga kvalitetssäkringen av alla program som görs. Det gör vi genom representation från vår nya Studentpool. Poolen består av studenter som får utbildning och stöd från oss, så de är fullt förberedda att ge viktig feedback när de utvärderar programmen med fokus på att förbättra den övergripande kvaliteten.

Ett nytt projekt för i år har startats i samarbete med studerandeföreningarna och har som mål att kartlägga hur kursvärderingarna fungerar, vad vi kan lära oss av olika program och varandra och hur systemet kan förbättras. Målet är att föreslå en ny struktur där studenterna kan lämna feedback med samma förutsättningar och där resultaten kan jämföras mellan programmen och fackskolorna. När allt detta är klart kommer det att presenteras i en rapport med rekommendationer till JU, till fackhögskolorna och studerandeföreningarna.

Studentkåren stödjer också utbildningskommittéerna på varje skola för att se till att de har de bästa förutsättningarna för att vara de bästa möjliga representanterna på sin egen skola. Du kan alltid kontakta dem när du har några frågor angående din utbildning eller om du känner att du inte har behandlats rättvist när det gäller din utbildning. De kan hjälpa dig att reda ut de skyldigheter och rättigheter som både du och lärarna har.

För att sammanfatta detta fantastiska område är representation i utbildningsfrågorna allt från kurserna och programmen i sig, till kurs- och programutvecklarna och sedan hela vägen upp till att vara med och förbättra JU:s strategiska arbete.

Du är genom oss, en del av allt detta!

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar