Vad är årsmötet?

På ett årsmöte bestämmer du tillsammans med andra studenter på JU vad Studentkåren ska göra nästa år och du har därmed chansen att påverka din studietid till det bättre!

Hur kan jag påverka min studietid till det bättre genom att gå på årsmötet?

1. Du kan lämna in förslag på vad vi ska göra nästa år. Godkänns det på årsmötet så ska Studentkåren arbeta för att det genomförs under nästa år.

2. Du kan bli delegat. Då är det du tillsammans med 30 andra studenter som röstar direkt på förslagen som styrelsen, och studenter har framfört och som du tycker är värd din röst.

3. Du kan på mötet ställa frågor och lyfta fram argument för olika förslag som du tycker skulle göra din och andras studietid bättre.

4. Du kan söka till någon av posterna och direkt arbeta med att utföra alla förslagen under nästkommande år – det är i hur det utförs som är avgörande för hur väl vi lyckas.

Läser mer här om hur du kan påverka!

Vad bestäms på årsmötet?

1. VAD vi ska göra nästa år (verksamhetsplan+ budget)

2. HUR vi ska utföra VAD (verksamhetsplan + stadgar + letter of opinion)

3. VILKA som ska utföra VAD (val av styrelse, presidium)

Vi tar också beslut på om vi behöver ändra våra stadgar – vilket är de grundläggande reglerna för hur vår organisation ska fungera och som talar om vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem.

Det är många olika frågor och förslag som tas upp – ni hittar styrelsens förslag här från och med den 11 April.

Vi ses den 9-10 maj!

Kontaktperson

Ordförande
Sophia Fröberg Liljenberg
036 10 11 51
0707 66 62 41
ordf@js.ju.se

Årsrapport 2020-2021

Detta dokument kommer finnas tillgängligt under våren 2022.

VIKTIGA HÄNDELSER INNAN ÅRSMÖTET:

1. Du kallas/bjuds in till Årsmötet

Sitter du och läser dessa rader har detta steg redan klarats av.

När: 9-10 maj

9 maj: kl 9-17.00, 10 maj: kl 9-ca 18.00

Plats: Zoom och campus (Kurt Johansson aula, HHJ)

2. Registrera dig

Vi kommer att följa rekommendationerna och därmed kan mötesformen komma att ändras. I nuläget planerar vi för ett hybridmöte där det går att delta via zoom som ordinarie medlem och även på plats. Delegater kommer att delta på plats. Önskar du lunch till mötet vill vi du registerar detta senast 4 maj.

Du registrerar dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Styrelsen skickar ut alla sin förslag

Senast den 11 April kommer styrelsen skicka ut sina förslag, även kallade propositioner, till alla medlemmar. Förslagen är: -Stadgar (HUR) - Verksamhetsplan (VAD) - Budget (VAD) - Letter of Opinion (HUR)

4. Skicka in förslag och ansökningar

Senast den 18 april ska du ha skickat in dina förslag, även kallat motion, och din ansökan till någon av de öppna positionerna. Motioner skickas till president@js.ju.se

Läser mer om att söka en position här.

5. Delegater väljs

4-21 april kan du söka, på din studerandeförenings stämma, om att bli Delegat. Läs mer här om att vara delegat och vilka datum just du ska ha koll på!