Hur kan jag påverka?

Våga påverka och delta i Studentkårens Årsmöte. Det finns en rad olika sätt som du kan utöva din demokratiska rättighet som medlem i Jönköpings Studentkår. Välj själv hur du vill påverka Studentkåren!

1. Få rösträtt under Årsmötet

Sök och bli representant (delegat) för din fackhögskola och få rösträtt under Årsmötet. Du ansöker om att bli representant genom din Studerandeförenings vårstämma. Du hittar mer information om hur du kan bli representant via din Studerandeförening.

2. Fråga och förändra

Har du en fråga som grämer dig eller sitter du på en fantastisk idé för hur Studentkåren ska kvalitetssäkra din utbildning? Fram till den 4 april kan du skicka in frågor (interpellationer) och förändringsförslag (motioner) som kommer behandlas under Årsmötet den 26 april. Yrkar motionen på ändring i stadgan behöver vi den innan 28 mars.

Läs mer om hur du skriver en motion/ interpellation.PDF

All input är välkommen. Du kan antingen ställa generella frågor eller föreslå förändringar på redan befintliga styrdokument.

3. Förändra inifrån och sök en vakant post 

Ta chansen att jobba för dina medstudenter och sök någon av de lediga posterna. Kanske är du Studentkårens nästa ordförande? Du kan fortfarande göra en sen anmälan till samtliga positioner och jobb. Detta innebär att du söker dem under Årsmötet.

Posterna du kan söka är:

  • Ordförande
  • Vice Ordförande
  • Styrelseledamot (3st platser öppna för alla)
  • Verksamhetsrevisor (2 st öppna platser)
  • Valberedningen (4 st öppna platser)

Säg vad du tycker under Årsmötet!

Under själva Årsmötet den 26 april kan alla medlemmar delta och yttra sig på plats. Det är bara att komma förbi och berätta vad du har på hjärtat. 

Hur skrivs en motion?

Exempel: Motion rörande utbildningskvalitet:

Vi anser att utbildningsbevakningen ska bli bättre och därför yrkar vi:

att Studentkåren bör satsa 100 000 kr på att utbilda kursutvecklare.