Delta i Årsmötet, 26 april

Tid: 09.00-18.00 Plats: Kurt Johansson aulan (School of Health and Welfare)

Vad är Årsmötet?

Studentkårens Årsmöte är din chans som medlem att påverka och förändra din studietid till det bättre.

Läs mer om Årsmötet

Våga påverka

Skicka in frågor och förändringsförslag eller sök någon av de vakanta posterna på Studentkåren.

Gör din röst hörd och påverka din Studentkår

Tack vare dig har vi ett levande campus!