Delta i Årsmötet, 4-5 maj

Tid: Presenteras snart Plats: Kurt Johansson aulan, HHJ

Vad är Årsmötet?

Studentkårens Årsmöte är din chans som medlem att påverka och förändra din studietid till det bättre.

Läs mer om Årsmötet

Våga påverka

Skicka in frågor och förändringsförslag eller sök någon av de vakanta posterna på Studentkåren.

Gör din röst hörd och påverka din Studentkår

Deadlines:

13 april: Motioner och interpellationer

4 april: (motioner som yrkar på ändring i stadgan.)

13 april: Lediga positioner


Tack vare dig har vi ett levande campus!