Hur deltar jag på Årsmötet?

1. Du deltar som medlem

Som medlem i Studentkåren har du rätten till att vara på plats (alt. via zoom).

Under mötet har du rätt att:

  • Ställa frågor
  • Lägga fram yrkande. Se handboken för mer info.
  • Tala för en person som har sökt en position. Se handboken för mer info.
  • Tala för ditt eget förslag (oavsett om det är ett förslag sedan innan eller under mötet)
  • Ansöka på plats till en av positionerna. Se handboken för mer info.

2. Du deltar som delegat

Som delegat har du alla rättigheter som en medlem har, men du har också ytterligare en rättighet – att rösta! Du läser mer om vad det innebär att vara delegat i handboken.

3. Åhörare

Om du inte är medlem i Studenkåren kan du fortfarande ha möjlighet att delta på mötet. Du anmäler din förfrågan till president@js.ju.se och sedan är det Årsmötet som beslutar om du får delta och vilka rättigheter du kommer att ha under mötet.