Öppna meny

Vice ordförande har avgått

Vice Ordförande Sara Hooton har avgått, pga. personliga skäl. Hennes sista dag på Jönköpings Studentkår var den 4 februari. Sara meddelade sitt beslut till Jönköpings Studentkår den 10 januari och styrelsen tog beslut om hur hennes åtaganden skulle delegeras till övriga verksamheten den 26 januari.

Vi vill ge ett varmt tack till Sara för hennes tid på Jönköpings Studentkår och för det arbete och engagemang hon la ned!!

Vice Ordförande är ansvarig för området som rör utbildning på Jönköpings Studentkår. Arbetsuppgifterna innebär:

  • Deltagande på möten med SRU (Stetegic counsil for education) och NUF (Committee for education and research). På dessa möten diskuteras utbildningskvalitén och Vice ordförandes roll är att göra studenternas röst hörd på dessa möten.
  • Hantera ärenden som rör studenter samt vara ett stöd för övriga studerandeföreningars ärenden inom detta område.
  • Samla in studenternas åsikter kring utbildningskvalité och föra fram dessa till Jönköping University.
  • Hantera den interna organisationen på Jönköpings Studentkår. Detta innebär styrelsemöten samt förbereda för Årsmötet.

Detta är de huvudsakliga områden Vice ordförande arbetar med. Funktionen är enormt viktig för att bibehålla studentrepresentationen på Studentkåren. Dessa områden har därför delegerats till två generaler på Studentkåren:

  • Erika Falk, ordförande för HI TECH. Hon kommer delta på möten som rör utbildningskvalitén.
  • Henrietta Tang, ordförande för Hälsosektion. Hon kommer delta på möten som rör arbetsmiljö.

Det organisatoriska ansvaret såsom förberedelse inför Årsmötet har delegerats till ordförande Sophia Fröberg Liljenberg. Även styrelsemedlemmarna kommer få ett ökat ansvarsområde.

Till följd av att de tre nämnda generalerna kommer få ett större ansvarsområde har styrelsen även beslutat att ge dem ökad ersättning.

Styrelsen har därtill beslutat att inte öppna upp för ett fyllnadsval, pga låg chans att finna en student som kan ta sig an uppdraget under denna tid. Därtill är de generaler som är villiga att ta sig an uppgifterna högst kvalificerade för dem.

Önskar du mer information eller har du kompletterande frågor, vänligen kontakta ordförande: president@js.ju.se

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarVision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis