Öppna meny

Felaktig röstningsprocess

Till följd av en felaktig röstningprocess vid val till projektledare behöver tyvärr Studentkåren meddela att resultatet är ogiltigt.

I tisdags förra veckan var styrelsen sammankallad för ett av sina regelbundna styrelsemöten. Under mötet var en av punkterna på dagordningen inval av en ny projektledare. På onsdagen gick Studentkåren ut på sociala medier och hemsidan om att en ny projektledare var vald.

Presidiet och justerarna gick i fredags igenom mötesprotokollet, alltså anteckningarna från styrelsemötet, och insåg då att röstningsprocessen genomgåtts felaktigt då vi gått emot vår praxis gällande personval.

Presidiet sammankallade styrelsen för ett extrainsatt styrelsemöte till idag, måndag den 11 november. På detta möte fastslogs att röstningsprocessen var felaktig. Konsekvensen blir att tisdagens resultat är ogiltigt och får följden en ny röstning måste hållas. En korrekt röstning gjordes idag med resultatet att Studentkåren inte har en ny projektledare vald och att vi måste därför utlysa fyllnadsval.

Styrelsen beklagar verkligen att denna situationen har uppstått. Trots att det är positivt att vårt kontrollsystem i form av justerare (som läser igenom alla protokoll en extra gång) har fungerat, ska denna situationen inte kunna uppstå. Presidiet kommer att presentera en plan för styrelsen om vilka åtgärder vi kan ta för att det inte ska uppstå igen.

Nedan följer Jönköpings Studentkårs svar på kommentarer till artikeln:

Frida: I samband med styrelsens röstning den 5 november var det tre kandidater som ansökte till posten som projektledare. Ingen av dessa tre fick egen majoritet och därmed kan styrelsen inte heller välja någon. Detta innebär att styrelsen måste utlysa fyllnadsval.

Annie: Projektledarollen är en arvoderad position och inte en anställning. Arvoderade måste bli demokratisk invalda. Då första röstningen, den 5 november, inte gick rätt till ur ett demokratiskt perspektiv ogiltigförklarades den. Detta med följd att en helt ny röstning fick genomföras den 11 november, med resultatet att ingen projektledare blev vald.

Styrelsen tycker den felaktiga röstningen är enormt olycklig, inte minst för kandidaten som först blev vald. Studentkårens styrelse kommer se över sina processer så att detta inte kan inträffa igen!

Lisa: Från att Studentkåren i fredags insåg felet och de följande konsekvenserna det innebar, har kandidaten i fråga hållits löpande informerad. Viktigt att poängtera här är att styrelsen inte har tagit tillbaka något beslut, utan resultatet från röstningen den 5 november var framtaget på ett felaktigt sätt och kan därmed inte räknas. Det är resultatet från styrelsemötet nu i måndags, den 11 november, som är det enda som är giltigt.

Vi på Studentkåren strävar ständigt efter transparens i all vår verksamhet, inte minst inom personval då vi på ett snabbt sätt vill informera våra medlemmar om beslut vi tagit. I samband med att vi ser över våra processer för personval kan dock informationen i framtiden dröja något till våra medlemmar. Återigen vill vi i detta sammanhang djupt beklaga situationen som har uppstått, och att detta drabbade en av våra kandidater.

Kommentarer
 1. Frida
  Hur kan en korrekt röstning ha gjorts utan att en sökande valts? Brukar det inte bara bli fyllnadsval när det inte är någon som har sökt posten i fråga?
  måndag, 11 november kl. 15:36
 2. Mjo
  Både styrelsen och ett årsmöte har rätt att inte välja någon av de sökande om de finner att ingen sökande är rätt. Säg t.ex. att inte alls var närvarande första gången de röstade så kanske det föll ut så att ingen fick vinnande majoritet.. eller liknande.
  måndag, 11 november kl. 17:17
 3. Annie
  Är det ens juridiskt korrekt att dra tillbaka ett löfte om anställning?
  måndag, 11 november kl. 19:21
 4. ....
  Ingen anställning utan är en arvodering. Skillnad. Och tror det juridiskt skulle vara värre ifall de fattade ett beslut på felaktigt sätt. Med det sagt är det inte så snyggt skött.
  måndag, 11 november kl. 20:43
 5. Lisa
  Vad händer med hon som fått jobbet då? Fan vad elakt att ni gått ut med att hon fått jobbet och sen tar tillbaka det
  måndag, 11 november kl. 21:05
 6. Mr Kaos
  Fridas fråga är högst relevant. Punkt 3.16.1 i stadgan är tydlig vad gäller personval på årsmöten och jag ser ingenting i stadgan som vittnar om ett annorlunda förfarande under styrelsemötena.
  tisdag, 12 november kl. 22:56
 7. Lisa
  Tycker ni borde publicera exakt vad för praxis som inte hållits och vara tydligare i hur allt kunnat bli så här.
  onsdag, 13 november kl. 13:20
 8. Solo A. Kirppo (fd verksamhetsrevisor för Studentkåren 2010-2011
  Och vad gör verksamhetsrevisorerna...? Som skall både granska och förbättra?? VA? Var är verksamhetsrevisorerna????
  lördag, 7 december kl. 13:27
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Sophia Fröberg Liljenberg,
Ordförande

036 10 11 51
0707 66 62 41
ordf@js.ju.se

Länsförsäkringar Jönköping