Öppna meny

Quiz night

Från och med onsdagen den 14 april lanseras ett nytt koncept på Akademien. JSU Project Team kommer erbjuda Quiz Nights med olika teman varje vecka. Det kommer att finnas ett begränsat antal bord tillgängliga och en registrering krävs före eventet.

Under det senaste året har undervisningen bedrivits till största del på distans och alla fysiska event från Studentkåren har pausats. Vi har märkt att avsaknaden av fysiska event har påverkat studenters psykiska hälsa negativt. Till följd av detta har studenter på egna initiativ träffats i grupper utanför campus. Vi har därför planerat ett koncept som erbjuder studenter en säkrare mötesplats. Genom att öppna upp en del av Akademien, enligt de regleringar som finns för restaurangbranschen, kan vi erbjuda ett event där risken för smittspridning är låg.

Följande åtgärder tas för att minska risken för smittspridning i enlighet med rekommendationer från folkhälsomyndigheten:

  • Max fyra sittande gäster per sällskap/bord
  • Minst 1 meters avstånd mellan varje sällskap
  • Handsprit finns tillgängligt vid entréer, toaletter och andra utrymmen
  • Tydliga riktlinjer utmärkta vid entréer, toaletter och andra utrymmen
  • Sällskap forslas in och ut separat och enligt anvisningar från personal för att minska trängsel
  • Eventet avslutar 30 minuter innan Akademien stängs för att ge tillräckligt med tid att slussa ut människor

Konceptet bygger på liknande event som finns tillgängliga idag och följer de smittskyddsåtgärder som tagits fram av Folkhälsomyndigheten för serveringsställen. Genom att erbjuda studenter ett säkrare alternativ hoppas vi kunna bidra till ett bättre studentliv, trots den rådande situationen.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Elmer Lidström
Projektledare

0707 66 62 44

projektledare@js.ju.se

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis