Öppna meny

Jönköpings Studentkår arrangerar en alternativ Kick Off för hösten 2020

Med start den 31 augusti och tre veckor framåt kommer Jönköpings Studentkår arrangera en variant till den traditionella Kick Offen med syfte att studenterna ska få lära känna varandra. Kick Offen arrangeras med största hänsyn till rådande regler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt Sveriges regering och i samråd med Jönköping University samt i dialog med Polismyndigheten.

Nedan följer information om Kick Offen. Texten kommer uppdateras löpande, i takt med beslut kring aktiviteter och åtgärder. Vårt mål är att vara transparenta i våra processer.  

När: Mellan 31 augusti till 18 september

Var: Utomhus i olika parker

Varför: Studenternas mentala hälsa är avgörande i deras studier och det sociala sammanhanget är avgörande för deras mentala hälsa. Därför är det viktigt att arrangera sociala aktiviteter där nya studenter kan träffa varandra och få stöd från tidigare studenter.

Därtill vill vi kunna erbjuda ett kontrollerat forum ur smittriskperspektiv, där studenter kan lära känna varandra utan att behöva delta i privata fester eller samlingar där risk för att avstånd och hygien inte hålls enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag har inte en faddergrupp, hur gör jag för att delta i aktiviteterna?  

Vänligen kontakta ditt studiesociala utskott via Facebook. Länkar hittar du nedan.

JTH/Tekniska högskolanstudiesocialt utskott är HI LIFE. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HLK/Högskolan för lärande och kommunikation – studiesocialt utskott är Blue Crewlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(för de som studerar media, internationellt arbete och HR)

HLK/Högskolan för lärande och kommunikation – studiesocialt utskott är Pedsex Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(lärare eller annan pedagogisk utbildning)

HHJ/Hälsohögskolan studiesocialt utskott är Cellskapet. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

JIBS/Handelshögskolan- studiesocialt utskott är Sexkreation. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schema för respektive faddergrupp ges ut av faddrarna, därav är det viktigt att du är tilldelad en grupp. För frågor om enskilda aktiviteter hänvisar vi till dina faddrar och för övriga frågor hänvisar vi till Studentkårens projektledare, kontaktuppgiftet till höger på sidan.

Hur många aktiviteter blir det?

Varje student har möjlighet att delta i max fyra officiellt arrangerade aktivitetstillfällen – ett aktivitetstillfälle per vecka under tre veckors tid och detta enligt ett fast schema. Det fjärde aktivitetstillfället erbjuder ett pubcrawl, utefter ett fast schema för att undvika krockar med olika faddergrupper.  

Schema under 31 aug-4 sep, ovve ceremoni

31 aug. Blue Crew: Hälsoparken, kl: 15.00-22.00

1 sep. HI LIFE: Hälsoparken, kl 15.00-20.30

2 sep. Sexkreation: Hälsoparken, kl 15.00-21.30

3 sep. Cellskapet: Hälsoparken, kl:17.00-22.00

4 sep. Pedsex Park: Hälsoparken, kl: 17.00-22.00

Notera att varje faddergrupp får mer specifika tider.

Hur säkerställer Jönköpings Studentkår att aktiviteter utförs på ett säkert sätt?

Aktiviteterna kommer genomföras på följande sätt:

  • Ingen kroppskontakt
  • Behörigt avstånd mellan samtliga faddergrupper
  • Handsprit alternativt tvål och vatten finns tillgängligt vid varje aktivitet
  • Verktyg eller liknande kommer tvättas mellan varje grupp
  • I aktiviteter som innebär att deltagarna rör vid verktyg eller dyl. ska samtliga deltagare decinficera/ tvätta händerna direkt efter
  • Tydliga hygienrutiner för volontärer som står för arrangemanget av den enskilda aktiviteten
  • Ingen faddergrupp kommer att vara fler än 50 personer
  • Alla aktiviteter kommer att arrangeras utomhus (med undantag för pubcrawlet)

Hur kommer avstånd att hållas under aktiviteterna?  

Under Kick Offen kommer faddergrupperna inte vara fler än 50 personer. Studentkåren arrangerar sina aktiviteter så att samtliga faddergrupper håller avstånd till varandra. Detta medföljer att avstånd ska hållas även om två grupper befinner sig i samma park. Direktkontakt ska inte uppstå.  

Det individuella avståndet i faddergrupperna är viktigt och utgår från eget ansvar. Studentkåren arrangerar inte aktiviteter som uppmuntrar till fysisk kroppskontakt. Deltagande i samtliga av Studentkårens aktiviteter är frivilligt. Håll säkert avstånd till varandra! Utomhus har alla studenter stor yta att disponera, vilket ska utnyttjas. 

Hur blir det med de studenter som inte känner sig bekväma med att delta eller som ingår i en riskgrupp?

Studentkåren kommer erbjuda digitala aktiviteter. Schemat för dessa kommer publiceras inom kort. De digitala aktiviteterna sker parallellt med de fysiska Kick Off aktiviteterna.

Kommer Kick Off aktiviteterna att krocka med utbildningen?

Studentkåren kommer titta på varje faddergrupps akademiska schema för att så långt som möjligt undvika krockar med föreläsningar och annan utbildning. Studenter som har obligatoriska studiemoment på sina scheman kommer uppmanas att delta på dessa.

Det har synts overaller över olika parker och på Vätterstranden – är detta arrangerade sammankomster?

Nej, detta är inte sammankomster arrangerade av Studentkåren eller någon av föreningarna. Sammankomsterna är initierade av enskilda studenter, nya och äldre som träffas privat. Studentkåren jobbar aktivt i alla kanaler, publika såsom interna, för att påminna och uppmana studenter att inte samlas i stora grupper och att hålla fysiskt avstånd.

Räknas Kick Off aktiviteter som en allmän sammankomst?

Nej. Studentkåren har kontinuerlig kontakt med polisen och Kick Off aktiviteterna räknas som ett privat arrangemang då det är slutna sällskap som deltar.

Detta medför INTE att vi kommer att avvika från att håll våra grupper till den gräns om 50 personer exklusive personal som gäller vid allmänsammankomst. Däremot kan fler faddergrupper komma att vistas i samma park med behörigt avstånd mellan själva grupperna.  

Polisen har fortfarande rätt att upplösa privata sammankomster och vi kommer att löpande informera polismyndigheten om våra planerade aktiviteter.

När kommer schemat för de preliminära aktiviteterna?

Schema kommer under vecka 35, uppdelat på skola, dag och plats. Schemat kommer inför varje aktivitet kompletteras med de regler varje student måste förhålla sig till för att få delta.

Detaljerat schema med vilken grupp som ska vara på vilken plats kommer förmedlas direkt till varje faddergrupp.

Hur gör andra kårer och universitet?

Det är stor variation bland kårer men majoriteten genomför eller kommer att genomföra aktiviteter. Vilka aktiviteter det är beror på de unika förutsättningarna som finns i respektive studentkår.

Vad gör Studentkåren åt privat festande?

Studentkåren går ut med tydlig information och uppmaningar att hålla avstånd, inte dela t.ex. dricka med varandra och att avvakta med att delta på sammankomster tills Studentkåren genomför sina aktiviteter. Därtill påminner Studentkåren om vikten av personligt ansvar då det är avgörande för att minska smittspridningen. Studentkåren ser det som sitt ansvar att förmedla tydlig information samt dela de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering fastställt.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarStudent- och mediekontakt Kick Off

Jonatan Fredriksson
Projektledare Kick Off

0707 66 62 44

projektledare@js.ju.se

Konataktperson för JU-personal samt allmänheten

Sophia Fröberg Liljenberg
Ordförande

0707 66 62 41

ordf@js.ju.se

Länsförsäkringar Jönköping