Öppna meny

Intervju med Studentkårens verksamhetsrevisor

Här kan du läsa mer om Emma Nordins position på Studentkåren, som Versamhetsrevisor.

Vad innebär din position som verksamhetsrevisor?

I min position som verksamhetsrevisor deltar jag på möten och ser till att arbetet som Studentkåren utför är i linje med vad de ska arbeta med. Till exempel ser jag över om arbetet utförs efter demokratiska beslut och överensstämmer med vad studenterna önskar. Om de fokuserar på rätt områden och om de följer stadgan etc. Verksamhetsåret sammanfattas sedan i en rapport som skickas ut.

Hur ofta deltar du på möten?

Det beror på. I min position har man även rätten att kalla till ett möte. Men i genomsnitt skulle jag säga att det i alla fall är två möten i månaden.

Hur mycket tid kräver din position?

Med en förförståelse kring Studentkårens arbete kräver inte min position jättemycket tid. Det är också upp till varje individ hur mycket tid man vill/kan lägga ned fördelat på året.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Att se hur mycket hjärta kåren lägger ned i sitt arbete.

Behövs någon förkunskap för att ta sig an rollen som verksamhetsrevisor?

Det engelska språket är den enda förkunskapen som egentligen krävs. Sen skulle jag personligen säga att ett visst intresse för studentpolitik är till din egen fördel, men inget krav.

Vem kan söka din position?

Alla Studentkårsmedlemmar.

Vad får du ut av att vara verksamhetsrevisor?

Du kommer att utveckla en stor förståelse och kunskap kring hur en organisation är uppbygg samt stadgar etc. Därtill kommer du få fördjupad kunskap inom förändringsarbete.

Vilka personliga egenskaper har du utvecklat under året?

Jag tog mig an rollen som verksamhetsrevisor under mitt första år på JU, samtidigt som jag hade flera andra åtaganden. Eftersom jag också var själv i denna position det här året var det svårt att få ut det bästa möjliga av rollen. Men sammanfattningsvis har jag lärt mig mycket om högskolan och hur den fungerar, betydelsen av att ha en Studentkår samt hur viktigt det är med tydliga styrdokument samt organiseringen av dessa. Jag kan varmt rekommendera alla som har ett intresse för förändringsarbete att söka min position.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänsförsäkringar Jönköping