Öppna meny

Uppdaterad information från JU med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad: 17 april 16.30

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar Jönköping University läget kontinuerligt och följer information från främst Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten. Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande.

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via myndigheternas hemsidor samt information i FAQ:er på den här sidanlänk till annan webbplats

Håll avstånd och ta personligt ansvar

JU anser, i enlighet med Folkhälsomyndigheten, att individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen. För att göra detta krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. JU värnar om sina anställda och agerar utifrån detta på olika sätt.

Tillfälligt hemarbete

Från och med måndag 6 april rekommenderas all personal att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt, efter avstämning med närmsta chef. Det är viktigt med täta avstämningar eftersom behovet av, och möjligheten till, hemarbete kan förändras.

Mer information om hur du arbetar hemifrån finns i FAQ:n för personallänk till annan webbplats.

FAQ:n på JUs hemsida är uppdaterad med vad du ska tänka på vad gäller IT- och informationssäkerhet vid arbete på distans.

Digital undervisning och tentamen

Jönköping Universitys ambition är att ha igång verksamheten och att göra det på ett klokt sätt. Vi följer regeringens rekommendation om att övergå till undervisning på distans från och med onsdag 18 mars. Utgångspunkten är att bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset i samhället genom att begränsa antalet personer som vistas på campus. Vi gör även allt vi kan för att säkerställa att alla studenter får möjlighet att utföra sina akademiska studier och terminens tentamina.

Jönköping University har påbörjat omställningen till distansundervisning och det arbetet kommer att fortsätta skyndsamt. Från och med onsdag 18 mars gäller följande för studier:

 • JU övergår till distansundervisning
 • Ingen undervisning kommer ske i JU:s lokaler
 • JU:s lokaler kommer att hållas öppna. Även om lokalerna är öppna uppmanas alla studenter att om möjligt studera hemifrån för att minska smittspridningen
 • För VFU, NFK, praktikplats och examensarbete gäller riktlinjer från värdorganisationen, mer information kommer
 • Det kan komma att ske förändring i kursplaner gällande undervisnings- och examinationsformer i enlighet med beslut från UKÄ
 • Du som student får löpande mer information från din kurs- eller programansvarig angående hur du påverkas av distansundervisning

Alla former av tentamen i sal, såväl papperstentamen som tentamen i Inspera som genomförs i sal, görs om till tentamen som genomförs digitalt och på distans. Detta gäller tills vidare.

Ordinarie tentamenssalar är öppna och finns tillgängliga för de som inte har teknisk möjlighet att genomföra tentamen på distans. Från och med måndagen 23 mars är endast K-husets tentamenssal öppen.

Det finns i dagsläget inget nationellt direktiv om hur länge undervisningen ska bedrivas på distans. På JU är det dock beslutat att alla kurser under vårterminen ska planeras för att genomföras på distans, och de studenter som påbörjar kurser på distans under vårterminen ska ges möjlighet att slutföra dem på distans. JU kommer att fortsätta med distansundervisning så länge som Regeringen rekommenderar oss att göra det. Om direktiven ändras kommer det att genomföras en översyn över vilka moment som skulle gagnas av att genomföras på campus.

Information och instruktioner för lärare om digital undervisning finns på den här webbsidanlänk till annan webbplats samt på intranätet (Utbildning > Digital utbildning).

Öppettider på Högskolebiblioteket och restauranger på campusområdet

Högskolebiblioteket har från och med den 26 mars begränsad service och har endast öppet på vardagar klockan 12.00-14.00 för upphämtning och återlämning av böcker. Detta gäller tills vidare. För mer information se ju.se/biblioteklänk till annan webbplats.

Arken, Dallucci och Sydney har stängt tills vidare, från den 3 april.

Rio håller öppet på vardagar mellan klockan 08.00-16.00.

Taste of Beirut håller öppet för matförsäljning på vardagar kl. 10.00-14.00 med start 20 april.

Evenemang och möten

I enlighet med regeringens beslut den 27 mars, kommer JU inte arrangera några allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar för fler än 50 personer. Enligt Folkhälsomyndigheten är förordningen normgivande även för evenemang och tillställningar som inte omfattas av förbudet. Därför rekommenderar JU att möten som omfattar fler än 50 personer hålls digitalt. Precis som tidigare ska möten oavsett antal medverkande inkludera möjligheten att delta på distans.

Med anledning av den rådande situationen, kommer Jönköping University att ställa in en del event som skulle hållas under våren. Se lista på inställda event härlänk till annan webbplats

Angående resor och besök

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, ger JU följande rekommendation till studenter och anställda:

 • Tänk alltid över om resan verkligen är nödvändig, även om du är symtomfri.
 • JU avråder från alla tjänsteresor och besök, vilka endast får genomföras om vd vid respektive bolag meddelar skriftligt undantag med hänsyn till särskilda skäl.
 • Du som är sjuk ska inte resa alls.

Den 11 mars deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att det nya Coronaviruset (COVID-19) är en pandemi. Med anledning av detta konstaterar Folkhälsomyndigheten att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. Därav drar Folkhälsomyndigheten slutsatsen att det inte längre är relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.

Samtliga studenter som genomför eller planerar utbytesstudier under våren har blivit kontaktade av JU och uppmanats att följa utvecklingen och UD:s rekommendationer. Mer information kommer löpande. Om du, som student, inte har blivit kontaktad och har frågor, vänligen vänd dig till International Office på JU.

Anställda eller studenter som befinner sig utomlands uppmanas att följa de instruktioner som ges från lokala myndigheter och den svenska ambassaden i landet. Om du har utländskt pass, följ även informationen från utlandsmyndighetenlänk till annan webbplats

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s reseinformation samt Folkhälsomyndighetens information.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad via ansvariga myndigheters webbsidor. Dessa uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande.

Se länkar nedan:

Om du har frågor:

 • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.
 • Du kan ringa 113 13 för svar om coronavirussjukdom covid-19. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.
 • Medarbetare kan vid frågor kontakta närmsta chef.
 • Studenter kan även kontakta Studenthälsanlänk till annan webbplats för stöd

Krisorganisation

Krisorganisationen vid JU är aktiverad. Krisorganisationen består av representanter från Stiftelsen, samtliga dotterbolag, Jönköpings Studentkår samt arbetstagarorganisationer.

Tidigare information

Uppdaterad information om coronaviruset (nyhet från 27 februari 2020 - senast uppdaterad 11 mars) länk till annan webbplats

Information angående Coronaviruset (nyhet från 2 februari 2020 - senast uppdaterad 5 februari)länk till annan webbplats

Angående coronavirus 2019-nCoV (nyhet från 1 februari 2020)länk till annan webbplats

Länsförsäkringar Jönköping