Öppna meny

Hur påverkas DU av SFS Årsmöte?

11-14 maj hölls Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Årsmöte. Jönköpings Studentkår deltog och det blev fyra dagar med heta diskussioner kring viktiga studentfrågor.

Varje år reser Jönköpings Studentkår på ett antal träffar med SFS* där de möter samtliga medlemskårer, diskuterar viktiga frågor och kan ta lärdom och inspiration av varandra. En av dessa träffar är SFS Årsmöte och här var Jönköpings Studentkår på plats för att representera medlemmarnas önskningar och åsikter.

Förberedelse för SFS Årsmöte

Inför SFS Årsmöte hade Jönköpings Studentkår satt samman en grupp som enbart arbetade med frågor som berörde SFS, däribland hur Studentkåren ställer sig i olika frågor och vad JSU medlemmar önskar

SFS Årsmöte och framtid

Årsmötet fokuserade sedan främst på val av nytt Presidium och styrelse, ändringar i medlemsavgiften samt godkännande av budget för kommande verksamhetsår. 

Jönköpings Studentkårs åsikter var inte alla gånger eniga med vad SFS röstade igenom, vilket mynnade ut i givande diskussioner. Sammanfattningsvis var det dock extremt givande och intressanta dagar och framöver kommer Studentkåren fokusera ännu mer på det påverkansarbete vi kan genomföra i SFS. Kommittén som tillsattes inför SFS kommer därmed även fortsättningsvis vara aktiv. Intresserade studenter kan redan nu söka till den. Mer information ges av Studentkårens ordförande.

SFS fortsatta arbete

Avslutningsvis vill Jönköpings Studentkår önska SFS Presidium tillsammans med styrelsen lycka till i deras fortsatta viktiga arbete i att säkra en god studiemiljö för alla studenter i Sverige.

*SFS är en sammanslutning av Studentkårer i Sverige. Tillsammans representerar de 47 studentkårer och 275 000 medlemmar. Självklart ingår Jönköpings Studentkårs medlemmar bland dessa.

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarEnodios
Länsförsäkringar Jönköping