Öppna meny

Jönköpings Studentkår öppnar upp för möjlighet till coronaanpassad aktivitet på Akademien

Jönköpings Studentkår har som mål att skala upp den studiesociala verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med rådande lagar och restriktioner gällande covid-19. Närmast kommer coronaanpassade sittningar och andra liknande evenemang arrangeras på vår nattklubb Akademien. Arrangemangen sker i nära dialog med polisen samt avdelningen Miljö och hälsa på Jönköpings kommun.

Det studiesociala livet är betydande för alla studenter på JU och de coronaanpassade aktiviteterna på Akademien bidrar till att kunna uppfylla detta, på ett säkert sätt där covid-19 restriktionerna efterföljs. De coronasäkrade aktiviteterna på Akademien blir därtill ett alternativ till hemmafester och liknande privata arrangemang där med största sannolikhet säkra avstånd mellan gäster etc. inte efterföljs.

För sittningar och liknande arrangemang på Akademien har Jönköpings Studentkår valt att drastiskt sänka maxantalet för att säkerställa att alla gäster kan hålla ett tryggt avstånd mellan varandra. All mat och dryck kommer förtäras sittandes med ett behörigt avstånd. I dagsläget kommer inte några nattklubbstillfällen erbjudas utan de evenemang som kommer arrangeras är främst middagar med uppträdanden och sång, i sedvanlig studentanda. I övrigt kommer Jönköpings Studentkår fortsätta informera om covid-19 reglerna och restriktionerna som gäller ute på campus såväl som inne i samtliga lokaler och under event, däribland att studenterna ska stanna hemma om de upplever symptom.

Med en svängande lagstiftning samt att regionerna får ta lokala beslut kommer Jönköpings Studentkår kontinuerligt se över sin verksamhet och löpande genomföra utvärderingar i anslutning till samtliga av sina evenemang.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Sophia Fröberg Liljenberg
Ordförande

0707 66 62 41
ordf@js.ju.se

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision