Sök en vakant post

Vill du kunna påverka studentlivet direkt och inte bara under ett mötet utan under ett helt år? Då ska du söka till någon av våra lediga poster – läs nedan och ta reda på vilken som passar dig!

Presidium

Presidiet består av Studentkårens Ordförande och Vice Ordförande. Är du sugen på att söka till en av posterna måste du ta studieuppehåll ett år eller söka samma termin som du tar examen. Detta då positionerna innebär att du arbetar 100 % för Studentkåren och får en så kalla arvodering (ekonomisk ersättning).

Presidiet är de två som är ansvariga för den dagliga verksamheten tillsammans med egna fokusområden. Enkelt sätt kan man säga att presidiet är en form av VD och ska ha koll på många olika saker.

Blir du vald ska du vara tillgänglig för en överlämning direkt efter årsmötet – den anpassas självklart efter dina kvarvarande studier för terminen.

Överlämningsperioden är från 8 maj till 30 juni 2021.

Mandatperioden är från 1 juli 2021 till 30 juni 2022

Läs mer om hur du söker och hur det går till på årsmötet i Handboken.

ARBETSBESKRIVNING FÖR ORDFÖRANDE PDF

ARBETSBESKRIVNING FÖR VICE ORDFÖRANDE PDF

Verksamhetsrevisor

Har du erfarenhet av hur studentlivet fungerar och hur styrelser ska arbeta? Är du nyfiken på vad Studentkåren gör och har intresse för hur en organisation fungerar? Kanske har du ett brinnande engagemang men har inte tiden för att kunna vara styrelsemedlem? Då är verksamhetsrevisor rätt för dig!

verksamhetsrevisor är två personer som ska se till att styrelsen gör sitt jobb. De är med på styrelsemöten och har lite extra koll på alla styrdokument samt ser till att styrelsen arbetar utefter dessa.

ARBETSBESKRIVNING FÖR VERKSAMHETSREVISOR PDF

Styrelsen

Styrelsen består av 11 representanter som har till uppgift att arbeta för det årsmötet har beslutat att Studentkåren ska göra. Då Studentkåren har ett antal anställda och ett antal så kallade arvoderade (t.ex. presidiet) som arbetar heltid innebär detta att mycket praktiskt uppgifter delegeras till dessa. Vad gör då styrelsen egentligen?

Jo, styrelsen försöker titta på hur Studentkåren kan utvecklas som organisation, den tar också de så kallade strategiska besluten – beslut som är avgörande för studentkåren som organisation. Styrelsen fattar också de tyngre ekonomiska besluten och förbereder inför nästa årsmöte där de presenterar ovanstående.

Är du intresserad av att få erfarenhet av hur en organisation styrs, utvecklas samt av studentlivet ska du söka hit!

LEDIGA POSITIONER

I styrelsen finns det 5 platser som studenter kan söka till. Tre av dessa är så kallade fakultetsrepresentanter och du kan enbart söka till den position vars skola du tillhör. T.ex. om du studerar på JTH kan du bara söka till JTH-positionen.

Dessa positioner väljs inte på Studentkårens årsmöte utan på varje studerandeförenings vårstämma (bi-annual). Följande av dessa positioner är lediga:

JTH- representant:

Söker du på HI TECH stämma den 20 april

Sista dag att skicka in ansökan är 9 april (du kan alltid söka på plats)

Ansökan skickas in via: www.hitech.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HHJ-representant

Söker du på Hälsosektions stämma den 19 april

Sista dag att skicka in ansökan är 6 april (du kan alltid söka på plats) -

Ansökan skickas till: valberedning.halso@js.ju.se

JIBS-representant

Söker du på JSA:s stämma den 21 april

Sista dag att skicka in ansökan är 11 april (du kan alltid söka på plats)

Ansökan skickas in via formulär. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även söka till ordinarie styrelsemedlem.

Till dessa kan alla studenter. Det finns 2 lediga positioner som ordinarie styrelsemedlem.

Söker du på JSU Årsmöte den 6-7 maj.

Sista dag att skicka in ansökan är 15 april (du kan alltid söka på plats)

Ansökan skickas till: valberedningen@js.ju.se

Läs mer om hur du söker och hur det går till på årsmötet i Handboken.

ARBETSBESKRIVNING FÖR STYRELSENPDF

Valberedningen

Har eller vill du ha erfarenhet av rekrytering? Har du erfarenhet av studentlivet och vet vad och vem som krävs för att det ska förbättras?

Valberedningens fem medlemmar intervjuar och rekommenderar vem de anser passar för att sitta i styrelsen, presidiet valberedningen och som verksamhetsrevisor. De är även med och tar fram nästa Projektledare!

Vilka som utför det årsmötet beslutar är av yttersta vikt och därmed har du en stor chans att påverka hur studentlivet formas och utvecklas genom att rekrytera rätt personer.

ARBETSBESKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN PDF

Kontaktperson

Valberedningen
valberedningen@js.ju.se

DEADLINE

Sista dag att skicka in din ansökan är den 15 april och du skickar den till valberdningen@js.ju.se Men, du kan självklart söka på plats under årsmötet också. Läs mer om det i Handboken.

Fördelen med att skicka in din ansökan innan är att Valberedningen hinner titt på din ansökan, intervjua dig och det är de som rekommenderar nästa styrelse, operations controller och valberedning. Årsmötet måste inte rösta enligt valledningens rekommendation men den brukar påverka hur delegaterna röstar.

NOTERA!

När du söker en ledig post på Studentkåren kommer ditt CV och personliga brev skickas ut till Studentkårens medlemmar. Personuppgifter kommer inte visas.