Sök en vakant post

Vill du kunna påverka studentlivet direkt och inte bara under ett mötet utan under ett helt år? Då ska du söka till någon av våra lediga poster – läs nedan och ta reda på vilken som passar dig!

Presidium

Presidiet består av Studentkårens Ordförande och Vice Ordförande. Är du sugen på att söka till en av posterna måste du ta studieuppehåll ett år eller söka samma termin som du tar examen. Detta då positionerna innebär att du arbetar 100 % för Studentkåren och får en så kalla arvodering (ekonomisk ersättning).

Presidiet är de två som är ansvariga för den dagliga verksamheten tillsammans med egna fokusområden. Enkelt sätt kan man säga att presidiet är en form av VD och ska ha koll på många olika saker.

Blir du vald ska du vara tillgänglig för en överlämning direkt efter årsmötet – den anpassas självklart efter dina kvarvarande studier för terminen.

Mandatperioden är från 1 juli 2021 till 30 juni 2022

Läs mer om hur du söker och hur det går till på årsmötet i Handboken.

ARBETSBESKRIVNING FÖR ORDFÖRANDE Pdf, 166.2 kB.

ARBETSBESKRIVNING FÖR VICE ORDFÖRANDE Pdf, 165.6 kB.

Verksamhetsrevisor

Har du erfarenhet av hur studentlivet fungerar och hur styrelser ska arbeta? Är du nyfiken på vad Studentkåren gör och har intresse för hur en organisation fungerar? Kanske har du ett brinnande engagemang men har inte tiden för att kunna vara styrelsemedlem? Då är verksamhetsrevisor rätt för dig!

verksamhetsrevisor är två personer som ska se till att styrelsen gör sitt jobb. De är med på styrelsemöten och har lite extra koll på alla styrdokument samt ser till att styrelsen arbetar utefter dessa.

ARBETSBESKRIVNING FÖR VERKSAMHETSREVISOR Pdf, 106.6 kB.

Styrelsen

Styrelsen består av 11 representanter som har till uppgift att arbeta för det årsmötet har beslutat att Studentkåren ska göra. Då Studentkåren har ett antal anställda och ett antal så kallade arvoderade (t.ex. presidiet) som arbetar heltid innebär detta att mycket praktiskt uppgifter delegeras till dessa. Vad gör då styrelsen egentligen?

Jo, styrelsen försöker titta på hur Studentkåren kan utvecklas som organisation, den tar också de så kallade strategiska besluten – beslut som är avgörande för studentkåren som organisation. Styrelsen fattar också de tyngre ekonomiska besluten och förbereder inför nästa årsmöte där de presenterar ovanstående.

Är du intresserad av att få erfarenhet av hur en organisation styrs, utvecklas samt av studentlivet ska du söka hit!

ARBETSBESKRIVNING FÖR STYRELSEN Pdf, 117.8 kB.

Valberedningen

Har eller vill du ha erfarenhet av rekrytering? Har du erfarenhet av studentlivet och vet vad och vem som krävs för att det ska förbättras?

Valberedningens fem medlemmar intervjuar och rekommenderar vem de anser passar för att sitta i styrelsen, presidiet valberedningen och som verksamhetsrevisor. De är även med och tar fram nästa Projektledare!

Vilka som utför det årsmötet beslutar är av yttersta vikt och därmed har du en stor chans att påverka hur studentlivet formas och utvecklas genom att rekrytera rätt personer.

ARBETSBESKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN Pdf, 105.6 kB.

Kontaktperson

Valberedningen
valberedningen@js.ju.se