Öppna meny

När måste schemat vara fastställt?

Ett preliminärt schema ska finnas tillgängligt senast en månad före kursstart och moment som är grund för betyg ska senast meddelas i samband med kursstart. Oförutsedda händelser kan dock ske och därför kan schemat ändras under kursens gång.
(BRJU §2.12)

Texten granskad / uppdaterad 2019-12-13

Länsförsäkringar Jönköping