Öppna meny

Omexamination även vid obligatoriska moment?

Med tanke på att det obligatoriska momentet är en examination så ska det finnas rätt till att omexamineras på detta. Dock finns det undantag. Det är om examinationen är av sådan art att man bara kan göra det vid speciella tillfällen, exempel på detta är VFU/praktik. Undantag ska stå nämnda i kursplanen.

(Brhj s.20)

Texten granskad / uppdaterad 2017-03-29

Länsförsäkringar Jönköping