Öppna meny

Hur lång tid har en lärare på sig att rätta en tentamen?

20 arbetsdagar sedan ska studenten ha fått svar genom ladok gällande tentamen. En lärare/examinator kan dock ta längre tid på sig men då måste studenterna meddelas detta. Absolut sista deadline på att få tillbaka tentamen på är 14 dagar innan nästa examination.

(Brhj s.21)

Texten granskad / uppdaterad 2017-03-29

Länsförsäkringar Jönköping