Öppna meny

Kan jag överklaga ett betyg?

Nej, du kan faktiskt inte överklaga ett betyg. Det du kan göra är att ta initiativ till att ompröva eller få rättelse av betyget. Rättelse kan göras om det finns en uppenbar felaktighet i tentamen medan omprövning kan göras ifall det uppkommit nya omständigheter. Läs mer kring detta i bestämmelser och riktlinjer där det står mer utförligt.

(Brhj s.24)

Texten granskad / uppdaterad 2017-03-29

Länsförsäkringar Jönköping