Öppna meny

FAQ-utbildning

Ny student som veteran på campus, många frågor kommer i samband med kursstart, tentamenstillfälle etc. För att underlätta för dig har vi på Studentkåren satt samman en FAQ på de vanligaste förekommande frågorna. Hittar du inte ditt svar, tveka inte att kontakta vår utbildningsansvarig! Kontaktuppgifter till höger på sidan.

Innan en kurs:

Under en kurs:

 • Hur många examinationstillfällen ska ges?
  Read more
 • Vad finns för hjälp kring studieteknik?
  Read more
 • Vart vänder jag mig som student om jag stöter på något problem?
  Read more
 • Omexamination även vid obligatoriska moment?
  Read more
 • Vad gäller gällande obligatoriska moment?
  Read more

Efter en kurs:

 • Varför ska man göra en kursutvärdering?
  Read more
 • Kan jag överklaga ett betyg?
  Read more
 • Jag vill byta examinator för min uppgift, går det?
  Read more
 • Jag har en tenta kvar men läser inga kurser. Måste jag betala kåravgift för att göra tentan?
  Read more
 • När ska betyget vara inrapporterat?
  Read more

Innan en tenta:

Under en tenta:

 • Jag är sjuk, kan jag slippa skriva tentan denna gången eller hur räknas det?
  Read more
 • Vad kan man få för hjälp under tentan om jag har dyslexi?
  Read more
 • Vad händer om man inte har med giltigt ID samt studentkort?
  Read more
 • Ger en mobil i fickan verkligen två veckors avstängning?
  Read more

Efter en tenta:

 • Hur lång tid innan omtentamen ska jag få tillbaka tentan?
  Read more
 • Hur många gånger får jag skriva en tentamen?
  Read more
 • Vad händer om min tenta tappas bort?
  Read more
 • Hur lång tid har en lärare på sig att rätta en tentamen?
  Read more

Texten granskad / uppdaterad 2017-03-29

Länsförsäkringar Jönköping