Öppna meny

Vid diskrimineringsfrågor

Hälsohögskolan:

Annica Herentz

036-10 11 87

Annica.Herentz@ju.se

Högskolan för lärande och kommunikation:

Ingrid Bardon

036-10 13 90

Ingrid.Bardon@ju.se

Internationella Handelshögskolan:

Peter Hugoson

036-10 17 16

Peter.Hugoson@ju.se

Tekniska högskolan:

Joakim Brobäck

036-10 15 70

Joakim.Broback@ju.se

Diskrimineringsutredare:

Ann Olofsson

036-10 14 08

Ann.Olofsson@ju.se

Likabehandlingssamordnare:

Siv Sjöström

Telefon 036-10 10 55

siv.sjostrom@ju.se

Texten granskad / uppdaterad 2017-04-04

Enodios
Länsförsäkringar Jönköping