Öppna meny

Studentkårens Verksamhetsrevisorer

Operations Controller är en av de viktigaste demokratisk funktionerna i Studentkåren och ser till att styrelsens arbete går rätt till.

Det finns två operations controllers så att risken för jäv i denna funktion blir mindre.

Operations Controller har under sitt ettåriga mandat i uppgift att utvärdera och övervaka så att styrelsens utför sitt uppdrag och detta enligt styrdokumenten.

De deltar på alla styrelsemöten och är framför allt en reaktiv funktion som ska agera när något inte går rätt till.

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis