Öppna meny

Studentkårens Styrelse

Som medlem i styrelsen ger Studentkåren dig de bästa av möjligheter till både påverkan och förbättring av Studentkåren och studentlivet samt grymma meriter till ditt CV.

Att bli medlem i Jönköpings Studentkårs styrelse innebär möjlighet till påverkan och utveckling, både för Studentkåren och studentlivet i Jönköping, möte med ett gäng nya människor (bland annat Studentkårens styrelsemedlemmar som syns i bilden) och grymma erfarenheter att addera till ditt CV.

Men det innebär också ett visst ansvar gentemot styrelsen. Vanligtvis sammanträder styrelsen med ca 3-4 veckors mellanrum. Inför varje möte skickas dagordning med tillhörande bilagor ut som medlemmarna behöver gå igenom. Dessutom ges möjlighet till att ge inspel i dagordningen och lägga till nya punkter och diskussioner för mötet.

Med andra ord ges medlemmarna i styrelsen ett ypperligt tillfälle att testa sina kunskaper och även få många nya!

Var med du också och lyft fram dina åsikter och idéer!

Texten granskad / uppdaterad 2019-06-20

Information från JSU styrelse

Länsförsäkringar Jönköping