Öppna meny

En komplex och spännande organisation

Idag drar vi igång en ny serie på Instagram och här på hemsidan! Vi kommer till en början låta alla förtroendevalda studenter på Studentkåren få var sin dag där de kör en takeover i våra kanaler och presenterar vad de arbetar med. Vi kommer att börjar med mig, jag är ordförande för Studentkåren och heter Sophia.

Mitt huvudområde är Studentkårens organisation och jag kommer att försöka ge dig mitt perspektiv på detta tillsammans med lite allmän information.

Från min personliga erfarenhet är organisation ett utmanande område då det är brett och komplext. Men, detta gör det också spännande och det är otroligt utvecklande att arbeta med. För min del är det ibland inte själva uppgifterna som är mest utmanande utan snarare att acceptera att du har ett begränsat antal timmar och att du därmed måste prioritera bland alla olika uppgifter. Detta är en knepig sak när allt känns intressant och viktigt för att förbättra studentlivet på campus.

Under de senaste åren har arbetet med den interna organisationen varit varierat och saknat koordinering, främst på grund av att presidiet och styrelseledamöterna byts ut varje år. Detta gör det svårt att utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Därför har vi under detta verksamhetsåret fokuserat på just detta. Vi kommer utveckla en plan som vi hoppas kan bibehållas under de kommande åren så att vi kontinuerligt kan utveckla den interna organisationen.

Men varför är det här viktigt? Jag tror verkligen på att om den interna organisationen antingen inte fungerar eller inte ges möjlighet att utvecklas i samma takt som sin omgivning, kan vi som Studentkår inte utföra det studentinflytande som vi är ansvariga för. Detta skulle i sin tur leda till att vi inte kan ge dig och andra studenterna den kvalitet i studentlivet som ni förtjänar. Visserligen är detta ett långsamt arbete eftersom det kan ta över ett eller två år att märka av förändringarna. Men, vi måste komma ihåg att det vi har idag är tack vare tidigare generationer av studenter och att arbetet i sig är betydande för framtiden.

Det finns fortfarande saker vi kan förbättra i nuet och mitt arbete har varit att leta efter alla dessa olika möjligheter för utveckling, både på kort och lång sikt. Det betyder att jag, förutom den interna organisationsutvecklingen, till exempel arbetar med strategi och dokument som reglerar hur vi som organisation arbetar när det gäller beslut och processer. Eftersom transparens är ett viktigt område för oss där vi kan göra stora förbättringar, är det ett område jag spenderar en del av min tid på. Återigen tar det mycket mer tid än man tror, och det kan ibland vara svårt att inte bli frustrerad när det tar tid innan man ser förändringarna. Men, när man väl kan se dem är det en fantastisk känsla.

Det här vara bara en kort inblick i vad jag arbetar med som Ordförande. Om du vill vet mer om mina nuvarande arbetsuppgifter, har förslag inom de områden jag jobbar med eller bara vill veta mer om min position (som du kan söka till i maj under Årsmötet) så tveka inte att kontakta mig!

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar