Öppna meny

Medlemskap

Som medlem i Jönköping Studentkår får du inte bara en mängd studentrabatter utan även din egen fackförening som arbetar för att du ska få den bästa möjliga tiden här på JU.

Måste jag bli medlem?

Ja! Det är obligatoriskt för alla studenter* som är registrerade på en kurs eller ett program vid Jönköping University att vara medlemmar i Studentkåren. Kårobligatoriet har beslutats av högskolan.

(*Doktorander och utbildningar som inte ger högskolepoäng t. ex. basår/bastermin omfattas dock inte av kårobligatoriet. Men har självklart möjlighet att vara medlemmar, för att kunna ta del av alla studentrabatter kontakta Studentservice så hjälper vi dig.)

Orsaken till varför det finns ett kårobligatorie är helt enkelt för att garantera ditt inflytande över din studietid här i Jönköping.

Därutöver, som student vid Jönköping University, har du inte rätt att delta i någon undervisning om du inte avlagt medlemsavgift.

Vad får jag ut som medlem?

Vad blir möjligt då du betalar den obligatoriska kåravgiften?

 • Utveckla utbildningskvalitén
 • Lösa olika problem som studenter stöter på i sin utbildning, till exempel konflikter med lärare, problem med tentor etc.
 • Utveckla arbetsmiljön
 • Bevaka att din hälsa tas hänsyn till
 • Verka aktivt för att integrera internationella och nationella studenter
 • Bevaka internationaliseringsfrågorna
 • Bevaka bostadsfrågan i Jönköping
 • Ta upp alla ovanstående frågor på en nationell nivå i direktkontakt med Sveriges regering och politiker genom Jönköpings Studentkårs medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Anordna Kick Off två gånger per år för att välkomna alla nya studenter
 • Stötta ett flertal föreningar och andra studiesocial grupper som studenterna kan engagera sig
 • Driva ett café och en nattklubb där föreningar och studenter även kan hålla sina aktiviteter, vilket bidrar till ett aktivt studiesocialt liv
 • En del av avgiften går direkt till Studerandeföreningarna; LOK, HI-TECH, Hälsosektion eller JSA, vilket möjliggör delar av deras enskilda aktiviteter

Listan kan göras ännu längre! Du kan läsa mer om Jönköpings Studentkårs arbetsområden under respektive ämnesområde ovan.Det bästa med medlemskap i Jönköpings Studentkår är att alla kan påverka Studentkårens arbete under exempelvis det årliga Årsmötet eller genom deltagande i Studentkårens styrelse, föreningar eller utskott. Därtill är alla studenter alltid varmt välkomna att maila president@js.ju.se kring feedback, åsikter etc rörande Studentkårens verksamhet.

JLT och Västtrafik är en del av Svensk Kollektivtrafik. För att få rabatt hos dem behöver du vara inskriven på studier med en studietakt på minst 50 % under minst 10 veckor. För att kunna styrka din rätt till rabatt under resan måste du ha "Studentresesymbolen" på ditt Mecenatkort i mobilen (MecenatAppen).

Om du inte kan bevisa att du har rätt till studentrabatt under resan och kan du bli tvungen att betala en kontrollavgift. Du kan du bestrida detta genom att maila biljettkontrollen@jlt.se

Andra lokaltrafikbolag kan ha andra regler. Vänligen besök Mecenats hemsida för mer information.

Vad kostar det?

Beroende på hur många högskolepoäng du läser per termin varierar kåravgiften:Programstudent = 330 SEK
Kurs/-er över 15 hp = 330 SEK
Kurs/-er 7,6–15 hp = 200 SEK
Kurs/-er 1 hp-7,5 hp = 50 SEK
Regionalt lärcentrum; mer är 7,6 hp = 200 SEK
Regionalt lärcentrum; 7,5 hp eller mindre = 50 SEK

Distanskurser, utvecklade för att enbart undervisas via onlineverktyg:
Fristående distanskurs/-er = 50 SEK (oavsett antal kurser)

Hur betalar jag kåravgiften?

När du blir registrerad i högskolans system kan du betala din kåravgift snabbt och enkelt via två alternativ.

Vill du undvika köer kan du snabbt och enkelt betala avgiften online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan betala i Studentservice, plan 0 i Studenternas Hus.

Efter du betalat din kåravgift kan du ladda ned Mecenats app. Du får då tillgång till ditt digitala studentkort men en mängd studentrabatter.

Texten granskad / uppdaterad

Vision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis