Sök en vakant post

Intresserad av att engagera dig inom Studentkåren? Nedan kan du läsa om de vakanta posterna du kan söka. *Sök våra lediga poster senast 20 april kl: 12.00. Ansökan, CV och personligt brev, skickas till valberedningen@js.ju.se (Alla studenter kan fortfarande söka samtliga lediga positioner på plats under Årsmötet.)

Presidium: Presidiet består av Studentkårens Ordförande och Vice Ordförande. Är du sugen på att söka till en av posterna måste du ta studieuppehåll ett år och arbeta 100 % för Studentkåren mot ekonomisk ersättning. Mandatperioden är 15 juni till 15 juli följande år. Läs befattningsbeskrivningen för PresidietPDF

För att söka till Presidiet behöver du:

  • Vara en registrerad student (Du kan ansöka nu även om du tar examen denna termin)
  • Skicka ditt CV och personliga brev till valberedningen@js.ju.se
  • Delta i en intervju tillsammans med Valberedningen
  • Hålla en presentation vid Årsmötet

Styrelseledamot: Styrelsen består av 11 representanter som har till uppgift att verkställa det årsmötet beslutat samt löpande fatta beslut för att nå målen. Sök en styrelsepost och representera din skola (mandatperiod två år). Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Öppna positioner i styrelsen är:

4 st öppna platser som alla JU studenter kan söka

Läs befattningsbeskrivningen för styrelselen.PDF

Verksamhetsrevisor: Som Verksamhetsrevisor har du som uppgift att granska Studentkårens verksamhet och se till att besluten under årsmötet uppfylls. Mandatperioden är ett år. Läs befattningsbeskrivningen för verksamhetsrevisor.PDF

Öppna positioner:

2 st öppna platser som alla JU studenter kan söka

Valberedningen: Har du känsla för rekrytering? Som en del av valberedningen intervjuar och nominerar du, tillsammans med andra studenter, sökande till lediga poster inom Studentkåren. Bland annat är du en del av rekryteringen för Studentkårens Projektledare, som väljs på årlig basis. Mandatperioden är ett år. Läs befattningsbeskrivningen för valberedningen.PDF

Öppna positioner i valberedningen är:

5 st öppna platser som alla JU studenter kan söka

*Notera. När du söker en ledig post på Studentkåren kommer ditt CV och personliga brev skickas ut till Studentkårens medlemmar. Personuppgifter kommer inte visas.

Kontaktperson

Ordförande
Sophia Fröberg Liljenberg
036 10 11 51
0707 66 62 41
ordf@js.ju.se