Sök en vakant post

Intresserad av att engagera dig inom Studentkåren? Nedan kan du läsa om de vakanta posterna du kan söka. Skicka ditt CV och personliga brev till valberedningen@js.ju.se senast 11 maj. Efter 11 maj kan du göra en sen ansökan genom att söka på plats under Årsmötet.

PresidiumObservera, enbart posten som Ordförand är vakant! Presidiet består av Studentkårens Ordförande och Vice Ordförande. Är du sugen på att söka till en av posterna måste du ta studieuppehåll ett år och arbeta 100 % för Studentkåren mot ekonomisk ersättning. Mandatperioden är 15 juni till 15 juli följande år. Läs befattningsbeskrivningen för PresidietPDF

För att söka till Presidiet behöver du:

  • Vara en registrerad student (Du kan ansöka nu även om du tar examen denna termin)
  • Skicka ditt CV och personliga brev till valberedningen@js.ju.se
  • Delta i en intervju tillsammans med Valberedningen
  • Hålla en presentation vid Årsmötet

Styrelseledamot: Styrelsen består av 11 representanter som har till uppgift att verkställa det årsmötet beslutat samt löpande fatta beslut för att nå målen. Sök en styrelsepost och representera din skola (mandatperiod två år) eller sök som doktorand eller extern representant (mandatperiod tre år). Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Öppna positioner i styrelsen är:

JTH representant. Studenter från JTH kan söka positionen.

HLK representant. Studenter från HLK kan söka positionen.

Läs befattningsbeskrivningen för styrelselen.PDF

Verksamhetsrevisor: Som Verksamhetsrevisor har du som uppgift att granska Studentkårens verksamhet och se till att besluten under årsmötet uppfylls. Mandatperioden är ett år. Läs befattningsbeskrivningen för verksamhetsrevisor.PDF

Valberedningen: Har du känsla för rekrytering? Som en del av valberedningen intervjuar och nominerar du, tillsammans med andra studenter, sökande till lediga poster inom Studentkåren. Bland annat är du en del av rekryteringen för Studentkårens Projektledare, som väljs på årlig basis. Mandatperioden är ett år. Läs befattningsbeskrivningen för valberedningen.PDF

Notera. När du söker en ledig post på Studentkåren kommer ditt CV och personliga brev skickas ut till Studentkårens medlemmar. (Personuppgifter kommer inte visas.)

Kontaktperson

Ordförande
Jacob Wassén
036 10 11 51
0707 66 62 41
ordf@js.ju.se