Öppna meny

Spectra

Har du blivit utsatt för kränkningar eller brinner för alla människors lika värde? Tveka inte att kontakta oss!

Spectra är en studentförening som arbetar för mänskliga rättigheter. Vårt mål är att ingen på Jönköping University ska utsättas för diskriminering eller kränkningar baserade på kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder.
Vi vill skapa medvetande om kränkande och begränsande normer och beteenden.

Texten granskad / uppdaterad 2019-06-26

Länsförsäkringar Jönköping