Öppna meny

Girls Unite

GIRLS UNITE är Jönköpings Universitys största och första Girl Crew. För tjejer, av tjejer.

Girls Unite är en studiesocialt utskott under UNITE och Jönköpings Studentkår. GIRLS UNITE ska fungera som en plattform där tjejer från alla fackhögskolorna ska kunna hitta ny gemenskap och tillsammans skapa mervärde för tjejer på Jönköpings University.

Som en del av Jönköpings första Girl Community är du också med och stöttar ditt local girl gang. Tillsammans står vi enade, tillsammans kan vi nå långt. GIRLS UNITE arbetar i projektform och anordnar olika event under terminerna. Inga antagningar krävs för att gå med. Du kan engagera dig på dina villkor. Genom att köpa vårt patch blir du automatiskt medlem och vid varje årsmöte finns chansen att ansöka till lediga styrelseposter i UNITE och GIRLS UNITE.

The Future is Female, be a part of Jönköpings Universitys best and most flawless Girl Crew.

Texten granskad / uppdaterad 2018-05-28

Enodios
Länsförsäkringar Jönköping