Öppna meny

Datorsektionen

Datorsektionen även kallad DS är en förening på JU som bedriver en för medlemmarna utvecklande datorrelaterad verksamhet.

Datorsektionen tillhandahåller utvecklingsmiljöer, kommunikationstjänster och IT-support åt föreningens medlemmar. Föreningen anordnar regelbundet aktiviteter så som LAN.

Oavsett hur avancerade dina datakunskaper är så är du varmt välkommen att gå med i Datorsektionen.

DatorSektionen verksamhetsidé är att de skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara.
DS skall utforma sin verksamhet så att alla studenter och anställda vid JU bereds möjlighet att medverka på den nivå som passar dem

Texten granskad / uppdaterad 2017-12-21

Länsförsäkringar Jönköping